• A Team

 • COACH:
  CAPTAIN:
  HOME COLORS:
  AWAY COLORS:

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

 • A Team


Fall 2019/20  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2019/20
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Tse Ho Yat 0cm 0kg
0 Wong Pak Kiu Calvin 0cm 0kg
0 Chiu Ting Fung Timothy 0cm 0kg
3 Ng Ka Cheong 0cm 0kg
5 Wan Tze Kit 0cm 0kg
10 Ma Siu Man Andy 0cm 0kg
13 Yu Yiu Hei Boris 0cm 0kg
17 Liang Yuk Man 0cm 0kg
21 Lai Ming Yan 0cm 0kg
23 Chiu Ting Sang 0cm 0kg
23 Chiu Ting Sang 0cm 0kg
27 Lo Taylor Koon Kiu 0cm 0kg
28 Yeung Yu Wang 0cm 0kg
31 Choi Ming Hon 0cm 0kg
41 Fung Sin Chun 0cm 0kg
47 Amos Choi 0cm 0kg

Copyright © Master Club All Rights Reserved.