• SV Group@Manulife

 • COACH:
  CAPTAIN:
  HOME COLORS: White
  AWAY COLORS: Green

 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

 • SV Group@Manulife


Fall 2019/20  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2019/20
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
5 Ho Man Kit 0cm 0kg
6 Chan Wing Faat 0cm 0kg
7 Lee Chung King 0cm 0kg
8 Chan Chi Shun 0cm 0kg
9 Chan Hon Ming 0cm 0kg
10 Ho Hung Hing 0cm 0kg
12 Cheung Ka Kit 0cm 0kg
13 Ling Wai Lun 0cm 0kg
14 Chow Ka Kui 0cm 0kg
15 Wong Yiu Nam 0cm 0kg
16 Kwan Ka Ming 0cm 0kg
18 Wong Tik Hin 0cm 0kg

Copyright © Master Club All Rights Reserved.