• MMC

 • COACH: Wong Yuk Tang
  CAPTAIN: Brian Kai Wing Ching
  HOME COLORS: White
  AWAY COLORS: Blue

 • 1
 • 7
 • 4
 • 3
 • 15

 • MMC


Fall 2018  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Ken Hu 0cm 0kg
1 Ambrose Lau SF / PF / C 178cm 0kg
1 C Yim 0cm 0kg
2 Brian C. PF 178cm 90kg
3 V Leung 0cm 0kg
4 Wing Chan PG / SG 173cm 62kg
5 B Ng 0cm 0kg
6 Nelson L. SG / PF 185cm 94kg
7 Franky Hok SG / PF 175cm 68kg
8 J Chu 0cm 0kg
9 Leung Chun Yue 0cm 0kg
10 L Lam 0cm 0kg
12 Olivier C. SF / PF 185cm 80kg
13 Tim Kam SG / SF 174cm 70kg
14 Vicente Line SG / SF 172cm 65kg
15 J Chan 0cm 0kg
16 M. Chen C 186cm 82kg
20 B Tsai 0cm 0kg
21 B. Lau SG / PF 185cm 80kg
23 Kenny Wong PG / SG / SF 176cm 75kg
28 J Liu 0cm 0kg
30 Sam Chau PG 170cm 65kg
31 Chris Hui PG 170cm 63kg
32 B Cheung 0cm 0kg
35 M.Gao 0cm 0kg
42 Billy Wong C 179cm 80kg

  Sep 01 04:00 PM Manulife
34  50
MMC
@ 茘景體育館
  Aug 11 08:00 PM WTW
30  57
MMC
@ 茘景體育館
  Jul 28 04:00 PM MMC
33  57
PwC
@ 石塘咀體育館
  Jul 21 05:00 PM Chubb
18  46
MMC
@ 港島東體育館
  Jan 12 03:00 PM Cigna
48  40
MMC
@ 石塘咀體育館
  Dec 15 04:00 PM KPMG
72  10
MMC
@ 中山紀念公園體育館
  Nov 17 04:00 PM MMC
20  0
SunLife Financial
@ 中 山紀念公園體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.