• MMC

 • COACH: Wong Yuk Tang
  CAPTAIN: Brian Kai Wing Ching
  HOME COLORS: White
  AWAY COLORS: Blue

 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 5

 • MMC


Fall 2018  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Ken Hu 0cm 0kg
1 Ambrose Lau SF / PF / C 178cm 0kg
4 Wing Chan PG / SG 173cm 62kg
5 Chau Man Hang 0cm 0kg
6 Nelson L. SG / PF 185cm 94kg
7 Franky Hok SG / PF 175cm 68kg
9 Jeffrey Leung SG 170cm 60kg
10 Lanko. Shuan C 180cm 95kg
12 Olivier C. SF / PF 185cm 80kg
13 Tim Kam SG / SF 174cm 70kg
14 Vicente Line SG / SF 172cm 65kg
16 M. Chen C 186cm 82kg
21 B. Lau SG / PF 185cm 80kg
23 Kenny Wong PG / SG / SF 176cm 75kg
24 Brian C. PF 178cm 90kg
30 Sam Chau PG 170cm 65kg
31 Chris Hui PG 170cm 63kg
42 Billy Wong C 179cm 80kg

  Jan 12 03:00 PM Cigna
48  40
MMC
@ 石塘咀體育館
  Dec 15 04:00 PM KPMG
72  10
MMC
@ 中山紀念公園體育館
  Nov 17 04:00 PM MMC
20  0
SunLife Financial
@ 中 山紀念公園體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.