• Jacobson

 • COACH:
  CAPTAIN:
  HOME COLORS: Navy
  AWAY COLORS: Red

 • 4
 • 11
 • 9
 • 2
 • 29

 • Jacobson


Fall 2018  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
1 Wong Kwan Lun 0cm 0kg
5 Zhang Hong 0cm 0kg
7 Lau Ka Chun 0cm 0kg
8 Chan Chong Keung 0cm 0kg
10 Chan Kin Man 0cm 0kg
11 To Chun Kit 0cm 0kg
12 Li Kwok Shing 0cm 0kg
13 Ng Sui Lun 0cm 0kg
17 Cheung Yiu Chung 0cm 0kg
18 Chen Yin Rong 0cm 0kg
23 Chan Kai Hong 0cm 0kg
24 Kwok Hing Cheung 0cm 0kg
25 So Wai Tung 0cm 0kg
31 Wong Chun Yiu 0cm 0kg
35 Ho Kwan Wah Henry 0cm 0kg
42 Yu Chun Hing 0cm 0kg
65 Leung Pak Cheung 0cm 0kg
88 Chow Ho Lun 0cm 0kg

  Aug 22 10:00 PM Zuellig Pharma
51  55
Jacobson
@ 林士德體育館
  May 10 10:00 PM Jacobson
63  50
Baxter
@ 北河街體育館
  Mar 27 09:00 PM Zuellig Pharma
46  44
Jacobson
@ 北河街體育館
  Mar 14 10:00 PM Jacobson
63  34
Novartis
@ 北河街體育館
  Jan 10 09:00 PM Sanofi
47  59
Jacobson
@ 大窩口體育館
  Dec 06 10:00 PM AstraZeneca
33  64
Jacobson
@ 荔枝角公園體育館
  Nov 28 09:00 PM Bayer
29  68
Jacobson
@ 林士德體育館
  Nov 22 09:00 PM Baxter
47  43
Jacobson
@ 荔枝角公園體育館
  Nov 14 10:00 PM Jacobson
36  25
Roche
@ 荃灣西約體育館
  Oct 25 09:00 PM Jacobson
64  19
DCH Auriga
@ 牛頭角道體育館
  Oct 11 09:00 PM Amgen
19  56
Jacobson
@ 界限街一號體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.