• Kickz-Lab

 • COACH: 李井兒
  CAPTAIN: Hui Chun Wa
  HOME COLORS: Yellow&Unc Blue
  AWAY COLORS: Red

 • 5
 • 10
 • 3
 • 7
 • 16

 • Kickz-Lab


Fall 2018  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Yuen Lai Sum 0cm 0kg
2 Yu Man Yat 0cm 0kg
5 Wong Hok Kuen 0cm 0kg
6 Chan Chi Chung 0cm 0kg
7 Hui Chun Wai 0cm 0kg
11 Chan Wai Yuk 0cm 0kg
12 Chen Chun 0cm 0kg
13 Tam Ka Yiu 0cm 0kg
16 Hung Hin Lap 0cm 0kg
20 Wong Yu Fung 0cm 0kg
25 Cheung Kei Fung 0cm 0kg
25 Penny Chan 0cm 0kg
26 Chum Kin Man 0cm 0kg
30 Yim Ping Yan 0cm 0kg
34 Cheung Ho Lun Nick 0cm 0kg
40 Liu Leung Ho 0cm 0kg

  Jul 07 08:00 PM Hustlers
57  45
Kickz-Lab
@ 九龍城體育館
  Jun 23 09:00 PM Hydro Power
50  42
Kickz-Lab
@ 楊屋道體育館
  Jun 02 08:00 PM SBMC
52  54
Kickz-Lab
@ 土瓜灣體育館
  May 05 10:00 PM Kickz-Lab
50  34
BigBoyz Club
@ 官涌體育館
  Apr 28 10:00 PM Kickz-Lab
24  56
Hustlers
@ 界限街一號體育館
  Mar 24 09:00 PM Kickz-Lab
52  36
YWR
@ 青衣西南體育館
  Mar 10 10:00 PM SBMC
38  34
Kickz-Lab
@ 花園街體育館
  Mar 03 10:00 PM Kickz-Lab
30  51
LUAA
@ 順利邨體育館
  Feb 23 10:00 PM Hydro Power
42  40
Kickz-Lab
@ 官涌體育館
  Feb 16 09:00 PM 私房菜
56  35
Kickz-Lab
@ 官涌體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.