• UBA

 • COACH: Gary Lin
  CAPTAIN: Jin Chan
  HOME COLORS: White
  AWAY COLORS: Blue

 • 4
 • 8
 • 2
 • 6
 • 12

 • UBA


Fall 2018  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
1 Mike Tang 0cm 0kg
2 Chung Kai Yu 0cm 0kg
7 Anthony Lee 0cm 0kg
8 Anson Yip 0cm 0kg
9 Chi Lam 0cm 0kg
10 Kay Chan 0cm 0kg
16 Jacky Wong 0cm 0kg
17 Anson Chu 0cm 0kg
22 Matthew Chan 0cm 0kg
23 Gary Lin 0cm 0kg
24 Michael Cheuk 0cm 0kg
25 Jin Chan 0cm 0kg
30 Cheung Wai Lok 0cm 0kg
58 Bike Luk 0cm 0kg

  Feb 11 09:00 PM UBA
42  47
萬通保險
@ 荔枝角公園體育館
  Jan 23 10:00 PM UBA
50  51
Shaqtin
@ 青衣西南體育館
  Dec 14 09:00 PM Unstoppable
58  52
UBA
@ 彩虹道體育館
  Nov 27 09:00 PM
71  40
UBA
@ 荔景體育館
  Oct 30 09:00 PM Run 菊花台
68  41
UBA
@ 牛頭角道體育館
  Oct 19 09:00 PM UBA
20  0
BUILD KING
@ 北河街體育館
  Sep 27 09:00 PM Seaward
34  26
UBA
@ 曉光街體育館
  Sep 11 10:00 PM UBA
50  41
Mediators
@ 石硤尾公園體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.