• HSBC

 • COACH: Tao Wing Hang
  CAPTAIN: Lok Ho Yin (William)
  HOME COLORS: White
  AWAY COLORS: Red

 • 2
 • 8
 • 5
 • 3
 • 18

 • HSBC


Fall 2019/20  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2019/20
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Sam Tsui 0cm 0kg
1 Chris Shum 0cm 0kg
5 Cryus Wu 0cm 0kg
7 William Lok PG / SG 0cm 0kg
8 Jeffery Yuen 0cm 0kg
9 Jason Mak 0cm 0kg
10 Gilbert Li 0cm 0kg
11 Gary Mok PG / SG 0cm 0kg
13 Stephen So 0cm 0kg
14 Kelvin Kwok SG 0cm 0kg
15 Alan Lam PF 0cm 0kg
17 Terry Wong 0cm 0kg
18 Shy Suen SG 0cm 0kg
20 Mike Leung C 0cm 0kg
21 Har 0cm 0kg
23 Ray Siu 0cm 0kg
25 Peter Lam 0cm 0kg

  Jan 22 07:00 PM HSBC
42  43
AIA
@ 修頓場館
  Dec 07 08:00 PM PwC
63  43
HSBC
@ 北葵涌鄧肇堅體育館
  Nov 30 06:00 PM HSBC
52  43
MMC
@ 牛頭角道體育館
  Nov 02 10:00 PM HSBC
97  24
SunLife Financial
@ 北葵涌鄧肇堅體育館
  Oct 26 06:00 PM AIA
42  41
HSBC
@ 官 涌體育館
  Sep 08 05:00 PM Cigna
43  72
HSBC
@ 荔景體育館
  Sep 01 05:00 PM HSBC
83  40
KPMG
@ 荔景體育館
  Aug 11 10:00 PM EY
26  87
HSBC
@ 荔景體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.