• H.F

 • COACH:
  CAPTAIN:
  HOME COLORS:
  AWAY COLORS:

 • 0
 • 11
 • 6
 • 5
 • 23

 • H.F


Fall 2018  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Shum Man Yiu 0cm 0kg
0 Chan Hin Pui 0cm 0kg
1 Lau Wai Pong 0cm 0kg
4 Chan Wing Tai 0cm 0kg
5 Au Yiu Ki 0cm 0kg
6 Kwok Moon Tong 0cm 0kg
8 Cheung Ka Lung 0cm 0kg
10 Yeung Si Chung 0cm 0kg
15 Chan Kwong Yat 0cm 0kg
20 Lai Ho Yin 0cm 0kg
23 Ng Ka Pong 0cm 0kg

  Sep 15 06:00 PM Showtime
56  54
H.F
@ 竹 園體育館
  Jun 23 07:00 PM H.F
48  66
Mr Happy
@ 土瓜灣體育館
  Jun 02 06:00 PM H.F
42  32
Knights
@ 蕙荃體育館
  May 26 07:00 PM H.F
56  51
Black
@ 彩虹道體育館
  Apr 28 06:00 PM H.F
30  47
14B
@ 荃灣西約體育館
  Mar 17 08:00 PM Teamwork
31  30
H.F
@ 青衣西南體育館
  Mar 03 07:00 PM H.F
31  35
Black
@ 官涌體育館
  Feb 24 06:00 PM Knights
36  49
H.F
@ 蒲崗村道體育館
  Feb 17 07:00 PM H.F
47  34
柴城製造
@ 青衣西南體育館
  Jan 20 06:00 PM Mr Happy
36  40
H.F
@ 官涌體育館
  Jan 06 07:00 PM H.F
36  25
大蛇
@ 荔景體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.