• Black Mamba

 • COACH:
  CAPTAIN:
  HOME COLORS:
  AWAY COLORS:

 • 10
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3

 • Black Mamba


Fall 2019/20  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2019/20
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Chan Cheuk Wai Anno Chan 0cm 0kg
0 Cheng Chi Ting CT Cheng 0cm 0kg
0 Choi Tin Lun Pighead Choi 0cm 0kg
0 Chiu Kung Lok Lok Chiu 0cm 0kg
0 Mo Kit Man KM Mo 0cm 0kg
0 Chan Kin Kwong KingKong Chan 0cm 0kg
0 Tang Yun Lam Billy Tang 0cm 0kg
0 Liu Pak Yeung Ricky Liu 0cm 0kg
0 Ku Chi Hang Terry Ku 0cm 0kg
0 Chung Ka Ho Magnus Chung 0cm 0kg
0 Wong Ko Hung KH Wong 0cm 0kg
0 Au-Yeung Yu Hang Calvin Au-Yeung 0cm 0kg
0 Cheung Tak Him TM CHEUNG 0cm 0kg
0 Anno Chan 0cm 0kg
3 CT Cheng 0cm 0kg
6 Pighead Choi 0cm 0kg
8 Lok Chiu 0cm 0kg
10 KM Mo 0cm 0kg
11 KingKong Chan 0cm 0kg
20 Terry Ku 0cm 0kg
24 KH Wong 0cm 0kg
30 Calvin Au-Yeung 0cm 0kg
33 TM Cheung 0cm 0kg

  Jan 11 09:00 PM 永陽
35  29
Black Mamba
@ 東啟德體育館
  Jan 05 08:00 PM Teamwork
56  51
Black Mamba
@ 北葵涌鄧肇堅體育館
  Dec 08 08:00 PM Black Mamba
41  48
Potato Gang
@ 蕙 荃體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.