• 14B

 • COACH:
  CAPTAIN:
  HOME COLORS: White
  AWAY COLORS: Black

 • 3
 • 8
 • 5
 • 3
 • 18

 • 14B


Fall 2018  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
1 0cm 0kg
4 龍仔 0cm 0kg
5 DAN 0cm 0kg
6 KD 0cm 0kg
11 包SIR 0cm 0kg
14 0cm 0kg
14 文威 0cm 0kg
22 0cm 0kg
23 SAM 0cm 0kg
28 大雄 0cm 0kg
37 嘉俊 0cm 0kg
42 Gordon 0cm 0kg
45 0cm 0kg

  May 19 06:00 PM 14B
31  48
柴城製造
@ 荔景體育館
  Apr 28 06:00 PM H.F
30  47
14B
@ 荃灣西約體育館
  Mar 23 06:00 PM 大蛇
50  27
14B
@ 牛頭角道體育館
  Mar 09 05:00 PM 柴城製造
28  41
14B
@ 青衣體育館
  Mar 03 05:00 PM Mr Happy
46  45
14B
@ 竹園體育館
  Feb 10 06:00 PM 14B
43  25
Black
@ 蒲崗村道體育館
  Jan 05 08:00 PM 14B
59  44
Teamwork
@ 青衣西南體育館
  Dec 15 09:00 PM 14B
45  43
Knights
@ 九龍灣體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.