• HB2

 • COACH:
  CAPTAIN:
  HOME COLORS:
  AWAY COLORS:

 • 1
 • 10
 • 8
 • 2
 • 26

 • HB2


Fall 2018  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 張國滔 0cm 0kg
0 李星佑 0cm 0kg
0 方偉坤 0cm 0kg
0 譚健聰 0cm 0kg
0 梁凱傑 0cm 0kg
0 柯浚森 0cm 0kg
0 莊子豐 0cm 0kg
0 何欣浩 0cm 0kg
0 Chan Hing Lun 0cm 0kg
0 Ng Ka Ming 0cm 0kg
0 Zhao Yang 0cm 0kg
0 Zhu Jiang 0cm 0kg
0 黃基博 0cm 0kg
0 張家銘 0cm 0kg
0 Adrian Fung 0cm 0kg
0 Chris Wong 0cm 0kg
29 危子俊 0cm 0kg

  Jul 13 08:00 PM HB2
93  73
龍隊
@ 青衣體育館
  Jun 22 08:00 PM HB2
44  54
Babylon The Rock
@ 青衣體育館
  May 18 07:00 PM HB2
75  48
DMak
@ 官涌體育館
  Apr 07 10:00 PM DMak
56  66
HB2
@ 青衣體育館
  Mar 17 07:00 PM DaHood
41  52
HB2
@ 長發體育館
  Mar 10 06:00 PM HB2
20  0
BHD
@ 竹園體育館
  Feb 10 10:00 PM Braves B.C.
43  42
HB2
@ 曉光街體育館
  Jan 27 10:00 PM HB2
63  51
Babylon The Rock
@ 青衣西南體育館
  Jan 13 07:00 PM HB2
69  52
龍隊
@ 官涌體育館
  Dec 29 08:00 PM HB2
67  43
Virgin
@ 楊屋道體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.