• AP

 • COACH:
  CAPTAIN:
  HOME COLORS:
  AWAY COLORS:

 • 9
 • 4
 • 1
 • 3
 • 5

 • AP


Fall 2019/20  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2019/20
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Chang Yao Wen 0cm 0kg
1 Kui Siu Man 0cm 0kg
5 Chan Chi Ka 0cm 0kg
6 Wong Yeung Wah 0cm 0kg
7 Chiu Chi Wai 0cm 0kg
11 Wong Ching Yin 0cm 0kg
12 Quan Alec Kam Lek 0cm 0kg
15 Ma Ka Fai 0cm 0kg
20 Chien Shao Yu 0cm 0kg
21 Lou Chi Fai 0cm 0kg
29 Lam Chi Fai 0cm 0kg
36 Chiu Chi Ho 0cm 0kg

  Dec 14 07:00 PM Potato Gang
49  41
AP
@ 荃景圍體育館
  Dec 07 06:00 PM AP
25  32
HKFort
@ 官 涌體育館
  Nov 09 07:00 PM STC
40  47
AP
@ 曉光街體育館
  Oct 12 07:00 PM Plastics
20  0
AP
@ 北葵涌鄧肇堅體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.