• AXA

 • COACH:
  CAPTAIN: Tam Wai Lun Alan
  HOME COLORS: White
  AWAY COLORS: Blue

 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

 • AXA


Fall 2019/20  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2019/20
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Anthony Leung 0cm 0kg
0 Tam Ka Shing 0cm 0kg
1 Will Cheng Kin Wai 0cm 0kg
4 Chan Siu Chang Jason 0cm 0kg
5 Wong Chak Man 0cm 0kg
9 Alvin 0cm 0kg
10 William Ng 0cm 0kg
12 Lam Sze Yeung 0cm 0kg
13 James Cheng Man Hin 0cm 0kg
14 Chan Ka Yu 0cm 0kg
21 Shawn Wong 0cm 0kg
27 Alan Tam Wai Lun 0cm 0kg
28 Wong Ka Cheong Ryan 0cm 0kg
37 Mak Hoi Kay Sarah 0cm 0kg
83 Cheng Wai Ho Eric 0cm 0kg
99 Jocker Woo 0cm 0kg

Copyright © Master Club All Rights Reserved.