• SBMC

 • COACH: 吳橋林
  CAPTAIN: 廖志幫
  HOME COLORS: White
  AWAY COLORS: Green

 • 4
 • 8
 • 5
 • 3
 • 18

 • SBMC


Fall 2018  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 林長偉 0cm 0kg
1 廖志幫 SF 198cm 85kg
2 陳耀昌 PG 175cm 75kg
3 鄭智健 SG 180cm 70kg
8 黃偉朋 PF 0cm 0kg
9 李穎信 PG 180cm 70kg
11 陳宏諒 0cm 0kg
12 劉松霑 0cm 0kg
19 吳橋林 SG 175cm 70kg
23 馬進傑 C 184cm 98kg
27 吳冠禧 0cm 0kg
33 姚曉磊 C 185cm 76kg
67 陳文海 PF 184cm 70kg
91 胡榮燊 PF 0cm 0kg

  Jun 02 08:00 PM SBMC
52  54
Kickz-Lab
@ 土瓜灣體育館
  May 04 10:00 PM SBMC
54  63
YWR
@ 官涌體育館
  Apr 13 09:00 PM SBMC
48  43
BigBoyz Club
@ 北葵涌鄧肇堅體育館
  Mar 16 07:00 PM SBMC
45  44
Hydro Power
@ 紅磡市政大廈體育館
  Mar 10 10:00 PM SBMC
38  34
Kickz-Lab
@ 花園街體育館
  Feb 17 07:00 PM LUAA
35  49
SBMC
@ 蒲崗村道體育館
  Feb 09 09:00 PM SBMC
53  48
Hustlers
@ 界限街一號體育館
  Dec 29 08:00 PM SBMC
44  54
私房菜
@ 九龍灣體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.