• BigBoyz Club

 • COACH:
  CAPTAIN:
  HOME COLORS:
  AWAY COLORS:

 • 8
 • 8
 • 1
 • 7
 • 10

 • BigBoyz Club


Fall 2018  

 • Spring2018
 • Spring 2017
 • Spring 2016
 • Spring 2015
 • Spring 2014
 • Spring 2013
 • Fall 2018
 • Fall 2017
 • Fall 2016
 • Fall 2015
 • Fall 2014
 • Fall 2013
 • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 Sin Ka Ho Jeremy 0cm 0kg
0 Cheung Michael 0cm 0kg
0 Tim 0cm 0kg
1 Sin Ka Kiu Benjamin 0cm 0kg
4 Alvin Wu Yi Wei 0cm 0kg
6 Jimmy 0cm 0kg
7 Yau Matthew 0cm 0kg
8 Or Siu Hin 0cm 0kg
9 Lam Ka Yu Brian 0cm 0kg
11 Tang Lap To Toby 0cm 0kg
14 Yung Tsz Kin Jason 0cm 0kg
17 Brain Lam 0cm 0kg
24 Cheung Kai Chung Max 0cm 0kg
34 Quinton Kun Ting Tse 0cm 0kg
88 Bill Huang Yi Chien 0cm 0kg

  Jun 02 06:00 PM 私房菜
69  34
BigBoyz Club
@ 茘景體育館
  May 05 10:00 PM Kickz-Lab
50  34
BigBoyz Club
@ 官涌體育館
  Apr 13 09:00 PM SBMC
48  43
BigBoyz Club
@ 北葵涌鄧肇堅體育館
  Mar 24 10:00 PM Hydro Power
33  29
BigBoyz Club
@ 花園街體育館
  Feb 16 07:00 PM Hustlers
50  53
BigBoyz Club
@ 石硤尾公園體育館
  Feb 09 08:00 PM YWR
37  36
BigBoyz Club
@ 荃景圍體育館
  Jan 05 07:00 PM 私房菜
53  48
BigBoyz Club
@ 紅磡市政大廈體育館
  Dec 16 10:00 PM LUAA
54  42
BigBoyz Club
@ 青衣西南體育館
Copyright © Master Club All Rights Reserved.